HOME | BEGELEIDING BIJ AFSCHEID | KRUISPUNT | DE ROUWWERKPLAATS | INFORMATIE

Afscheid...

Als ritueelbegeleider en uitvaartspreker geef ik samen met de naasten vorm en inhoud aan het afscheid van een overleden dierbare. Beeld, muziek, teksten en rituelen zijn onderdelen die we kunnen inzetten om een herkenbaar beeld te schetsen van de overledene waarbij vragen als:
"Wie was hij/zij?" en "Wat heeft hij/zij voor ons betekend?" centraal staan. Ik ondersteun, schrijf teksten en help een sluitend geheel te maken van de verschillende onderdelen. Vaak werk ik daarbij met een thema of een rode draad, aansluitend bij het leven van de overledene.

Herdenkingsbijeenkomsten

Soms ontstaat de behoefte om opnieuw stil te staan bij het verlies van een dierbare. Dan kan ik u begeleiden bij het organiseren van een herdenkings­bijeenkomst, of kan ik de organisatie in zijn geheel voor mijn rekening nemen.
Ook bijvoorbeeld zorginstellingen en hospices kunnen gebruik maken van deze dienst.
Daarnaast kunt u mij vragen om bijeenkomsten rond het plaatsen van grafstenen en urnen of rond asverstrooiingen te verzorgen.